HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH CHỌN MÁY SẤY KHÍ HẤP THỤ KHÔNG SINH NHIỆT

Điều kiện tham chiếu tiêu chuẩn của máy sấy hấp thụ là: 1 bar(a) , 20 °C ở áp suất làm việc 7 bar, nhiệt độ khí nén đầu vào là 35 °C, độ đọng sương có áp ở đầu ra là -40 °C

Ví dụ nhu cầu khí nén có lưu lượng là FAD = 180 m3/giờ, ở áp lực làm việc là 6 bar, nhiệt độ khí nén đầu vào là 45 °C (nhiệt độ môi trường xung quanh MNK là 30 °C). Độ đọng sương có áp ở đầu ra là -25 °C
Ta cần tính đến các hệ số hiệu chỉnh:
Trước hết với áp suất 6 bar ta có hệ số hiệu chỉnh Cop = 0,88
Nhiệt độ khí nén đầu vào là 45 °C ta có hệ số hiệu chỉnh Cot = 0,87
Độ đọng sương có áp ở đầu ra là -25 °C ta có hệ số hiệu chỉnh Cd = 1,1

Ta có công thức tính FAD thực = 180 m3/giờ / [ Cop * Cot * Cd ] = 180 m3/giờ / [ 0.88 * 0.87 * 1,1 ] = 180 m3/giờ / 0.84 = 214 m3/h
Đây là thông số chính để chọn máy

Do có một lượng “khí xả _ purge air” thổi hơi ẩm ra ngoài ước tính trung bình là 17,3 % (tuy nhiên nó khác nhau với từng model) => Lưu lượng trước máy sấy khí hấp thụ bằng 214 m3/giờ * 1,173 =251 m3/giờ

OMEGA cung cấp tiện ích cho ta chọn ngay trên bảng với từng số liệu đầu vào và đầu ra cụ thể, xét chọn Model B-DRY 300 có lưu lượng khí nén ra là 251 m3/giờ là phù hợp (lưu lượng khí nén vào là 300 m3/giờ). Trong khi model B-DRY 250 thì cho đầu ra hơi nhỏ hơn yêu cầu một chút 204 m3/giờ, trong khi đầu vào là 260 m3/giờ

 • A-DRY series
  Đặc tính kỹ thuật
  Áp suất làm việc 4 đến 16 bar
  Nhiệt độ làm việc 1,5 đến 50 °C
  Độ đọng sương có áp -25 °C/ -40 °C / -70 °C
  Lưu lượng 6 đến 200 Nm³h
 • B-DRY series
  Đặc tính kỹ thuật
  Áp suất làm việc 4 đến 16 bar
  Nhiệt độ làm việc 1,5 đến 60 °C
  Độ đọng sương có áp -40 °C / -25 °C / -70 °C)
  Lưu lượng 110 đến 1000 Nm³h
 • F-DRY series
  Đặc tính kỹ thuật
  Áp suất làm việc 4 đến 16 bar
  Nhiệt độ làm việc 1,5 đến 60 °C
  Độ đọng sương có áp -40 °C( -25 °C / -70 °C)
  Lưu lượng 1200 đến 6500 Nm³h

 

 

Post Your Comment Here

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *